Termeni si Conditii

Va recomandam sa cititi cu atentie acest Acord. El stabileste termenii si conditiile in care va punem la dispozitie serviciile noastre prin intermediul site-ului European-Freedom.eu.

Daca folositi serviciile sau informatiile oferite de European-Freedom.eu, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si condiţiilor de mai jos.

Acesti termeni si conditii se pot modifica in timp. Va recomandam sa verificati periodic rubrica Termeni si Conditii din cadrul European-Freedom.eu pentru a fi la zi cu toate modificarile.

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679,  European-Freedom.eu, prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

• Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

• Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

• Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

• Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Regulamentul (UE) 2016/679, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in  mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;

• Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

• Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

• Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Regulamentul (UE) 2016/679):

• dreptul de a obtine de la European-Freedom.eu , la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de European-Freedom.eu;

• dreptul de a obtine de la European-Freedom.eu, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Regulamentul (UE) 2016/679, in special a datelor incomplete sau inexacte;

• dreptul de a obtine de la European-Freedom.eu , la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Regulamentul (UE) 2016/679;

• dreptul de a obtine de la European-Freedom.eu, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

• dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

• dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

European-Freedom.eu certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

European-Freedom.eu utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate  si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

 

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa:Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon:  +40.318.059.211, Fax: +40.318.059.602, Web: http://www.dataprotection.ro

 

Feedback

European-Freedom.eu ofera posibilitatea utilizatorilor sitului de a trimite comentarii, intrebari si sugestii. Orice informatie care este trimisa prin intermediul formularelor de contact va fi folosita tinand cont de dreptul la confidentialitate si la imagine al persoanelor.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca consideram ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam. Daca aveti intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate va rugam sa ne scrieti la contact[at]European-Freedom.eu.

Toate informatiile publicate pe European-Freedom.eu sunt informative, pot fi neactualizate si nu reprezinta o obligatie contractuala, acestea sunt proprietatea European-Freedom.eu. Pentru informatii actualizate la zi, va recomandam sa solicitati o oferta personalizata, inaintea de a lua o decizie asupra serviciilor noastre.

Nici un fragment nu poate fi reprodus fara acordul European-Freedom.eu.

Rating 4.2 - Google
Ultima actualizare: 17.04.2024 – 21:56